Klasyfikacja środków smarnych jest dość skomplikowana. Najważniejszy podział dotyczy sposobu wytwarzania i zgodnie z nim oleje silnikowe dzielimy na:

  • oleje syntetyczne – ich podstawowym składnikiem są zazwyczaj syntetyczne węglowodory, dwuestry, silikony, poliglikole oraz różnego rodzaju dodatki uszlachetniające. Tego typu oleje mogą pracować w wysokiej i niskiej temperaturze, a zwłaszcza przy dużych naciskach na smarowane powierzchnie,
  • oleje pół syntetyczne – tworzone są poprzez regulację długości łańcuchów węglowodorowych w olejach mineralnych,
  • oleje mineralne – składają się między innymi z wysokowrzących węglowodorów aromatycznych i nasyconych, połączonych ze związkami heterocyklicznymi, otrzymanymi z przeróbki ropy naftowej.

Czy oleje syntetyczne są najlepsze?

Generalnie jest to najnowocześniejszy rodzaj środków smarnych, nad których ulepszaniem czuwają specjaliści. Skład tych olejów jest stale ulepszany, aby zapewnić:

  • mniejsze tarcie i zużycie części silnika,
  • oszczędność paliwa,
  • łatwy rozruch w niskiej temperaturze,
  • zapobieganie gromadzenia się osadów w silniku,
  • dłuższy okres pomiędzy wymianami oleju.

Choć wydawać by się mogło, że syntetyczny olej castrol lub olej mobil to najlepszy produkt do każdego silnika, to jednak nie zawsze tak jest. Wyjątkiem są auta ponad 10-letnie, których silniki są już wyeksploatowane. Do takich pojazdów poleca się oleje mineralne.

Dlaczego w starszych autach powinno się stosować oleje mineralne?

Jeszcze 10-15 lat temu najpopularniejsze były oleje mineralne, których stosowanie powodowało po jakimś czasie powstawanie tzw. nagarów, czy osadów. Osady te uszczelniają silnik, dlatego nie powinno się ich usuwać. Oleje syntetyczne zawierają w swoim składzie silne środki myjące, które rozpuszczają nagromadzone nagary, co może doprowadzić do rozszczelnienia i zniszczenia silnika.

Zapisz się do naszego newslettera

Share This